CBoys - Tobias James Dominates Samuel Stone (25 Feb)